Algemene Ledenvergadering

Beste leden en ouders van jeugdleden,
Hierbij nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op donderdag 5 oktober aanstaande wordt gehouden op de bovenverdieping van de kantine van Sporthal De Rijnsloot te Cothen.

De aanvang van de ledenvergadering is om 20.30 uur.

Vereniging zijn doe je samen! Wij stellen uw komst zeer op prijs!

Het Bestuur
Handbalvereniging Fortissimo

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen.

3. Notulen Algemene en Financiële Ledenvergadering van september 2016 (deze zijn op aanvraag verkrijgbaar via secretarishvfortissimo@gmail.com)

4. Financiële stukken
–  Financieel verslag 2016-2017
–  Verslag kascontrole commissie
–  Begroting 2017-2018
(Het financieel verslag en de begroting zijn vanaf 30 september as. op aanvraag verkrijgbaar via secretarishvfortissimo@gmail.com)

5. Huldiging afscheidnemende bestuursleden en andere vrijwilligers

6. Samenstelling bestuur, jeugdbestuur en andere vrijwilligers.

7. Promotie
–  Sponsorkliks
–  Rabo Clubkas Campagne

8. Oproep vrijwilligers

9. Rondvraag

10. Sluiting