Nieuws

Spelregelwijzigingen

Zoals wellicht bekend zijn met ingang van 1 juli een aantal wijzigingen in de spelregels officieel van kracht geworden. Met de competitiestart voor de deur zetten we de
Lees verder