Gedragsregels HV Fortissimo

Het Bestuur van HV Fortissimo wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport vinden wij belangrijk en daarom willen wij actief hieraan werken. Dit doen wij door het opstellen van gedragsregels waarbij het bestuur, de commissies en de trainers/coaches de gedragscode actief uitdragen. Vooral de trainers, coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen welke door het bestuur worden opgelegd.

De regels gelden dus voor: leden/begeleiders & coaches, trainers, ouders en toeschouwers!

Algemene gedragsregels op en rond het complex en ingehuurde sporthallen:

 • Iedereen gedraagt zich sportief.
 • We respecteren het werk van de vele vrijwilligers binnen de vereniging.
 • Iedereen is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn eigen rommel.
 • We veroorzaken geen overlast op het sportcomplex, de sporthallen en/of daarbuiten.
 • ETEN en DRINKEN op de velden is VERBODEN met uitzondering van drinken uit bidons tijdens wedstrijden/trainingen. Deponeer afval in de daarvoor bestemde afvalbakken;
 • Houdt in- en uitgangen vrij voor ambulances en brandweer;
 • Fietsen en brommers en motoren zetten we in de daarvoor bestemde fietsrekken e/o plekken buiten het hek. Dus NIET binnen het hek.
 • Auto’s dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden
 • Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden, gebruik tijdens wedstrijd is niet toegestaan. Roken in de kantine is niet toegestaan, dit dient buiten te gebeuren;
 • Alcoholgebruik na de wedstrijden volgens drank en horecawet voor handbalverenigingen (na 12.00 uur en boven de 18 kaar).
 • Drugsgebruik en drugsbezit in en om het sportcomplex is NIET toegestaan en zal direct leiden tot een veld/complex verbod.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en zijn aanleiding voor sancties. Zie hiervoor onze protocollen (zie veilig sportklimaat op de site)
 • Een ieder die zich niet aan de gedragsregels houdt wordt op dit gedrag aangesproken (als lid van de vereniging mag je elkaar hierop aanspreken en ook ouders onderling) en zo nodig worden er maatregelen getroffen.
 • Aanmoedigingen van ouders mag, mits deze positief zijn

Gedragsregels voor de leden/spelers:

 • Je bent een teamspeler, sportiviteit naar elkaar staat voorop.
 • Je zorgt dat je op de trainingen aanwezig bent en als je niet kan geef je dat tijdig door aan de trainer.
 • Tijdens de trainingen toon je inzet en respect naar de trainer toe.
 • Je zorgt dat je op tijd bij de wedstrijden bent en als je niet kan spelen geef je dat op tijd door aan de coach/leider.
 • Als je sponsorkleding van de club mag gebruiken ga je daar netjes en zuinig mee om.
 • Tijdens wedstrijden toon je inzet en ben je sportief naar je teamgenoten en tegenstanders.
 • Je hebt RESPECT voor je eigen teamgenoten, de tegenstander, leiders/coaches, publiek, grensrechters, scheidsrechter met andere woorden voor IEDEREEN die zich in en rondom het veld bevinden.
 • Je accepteert de beslissingen van de scheidsrechter, coach, leider en grensrechters tijdens wedstrijden.
 • Blijf altijd sportief ook bij verlies
 • Je bent zuinig op de materialen die gebruikt mogen worden ook de kleedkamers en velden horen daarbij.
 • Je ruimt je eigen rotzooi/afval op gooit het in de vuilnisbakken